Hajautettu hallinto ja keskitetty hallinto

Mitä tarkoittaa hajautettu hallinto?

Hajautettu hallinto tarkoittaa hallintomuotoa jossa hallinto ei ole keskitetty mihinkään yksittäiseen osaan vaan se syntyy monien eri osien yhteistyön tuloksena. Yksi esimerkki hajautetusta hallinnosta on ihmiskeho, jossa kaikkien sen osien on tehtävä yhteistyötä toistensa kanssa jotta kokonaisuus voi toimia. Jos vaikka sydän päättäisi ryhtyä toimimaan itsensäisesti piittaamatta muista osista, niin koko järjestelmä pettäisi. Samalla tavalla toimivat myös kaikki logistiikka- tai tuotantoketjut, jos niiden osat eivät tee yhteistyötä niin järjestelmä ei toimi.

Mitä tarkoittaa keskitetty hallinto?

Keskitetty hallinto tarkoittaa hallintomuotoa jossa hallinto on keskitetty yhdelle tai muutamalle pienelle ryhmälle ihmisiä jotka sanelevat muulle yhteiskunnalle mitä tehdä. Esimerkkejä keskitetystä hallinnosta ovat eduskunta tai jokin valtuusto, tai vielä suuremmassa mittakaavassa EU. Siellä pieni määrä ihmisiä sanelee mitä yhteiskuntien täytyy tehdä, ja jos ne eivät tee niinkuin käsketään niin heitä rangaistaan. Tämä siitäkin huolimatta että ongelmaa lähempänä olevat ihmiset varoittavat miten käy jos tehdään niin kuin on saneltu. Kun kuitenkin sitten tehdään työtä käskettyä ja lopputulos on varoitusten mukainen, niin hallinto sanelee taas jotakin ja taaskin lähestymistapa on joko puutteellinen, vanhentunut tai toteutuskelvoton. Tuloksena on noidankehä jossa yritetään ratkaista ongelmaa käyttämällä sitä samaa järjestelmää joka on ongelman luonut. Tämä on silkkaa hulluutta. Sama ilmiö toistuu lähes jokaisella yhteiskunnan osa-alueella ja se toistuu sitä todennäköisemmin mitä suurempi organisaatio tai yritys on kyseessä. Tämä johtuu siitä että mitä isompi organisaatio tai yritys on kyseessä, sitä keskitetympi sen hallintorakenne todennäköisesti on.

Yhteenveto

Näitä kahta hallintomuotoa tarkastelemalla voidaan todeta että hajautettu hallinto on joustavampi, jonka johdosta se kykenee reagoimaan muutoksiin nopeammin. Vastaavasti taas keskitetty hallinto on kankea ja reagoi muutoksiin hitaasti. Mikään keskitetty hallintomuoto ei kykene käsittelemään kaikkea sitä valtavaa määrää tietoa sillä nopeudella kun on tarve. Se ei myöskään kykene päätymään asianmukaisiin johtopäätöksiin riittävällä nopeudella. Itseasiassa jos tarkastellaan yhteiskuntaa kokonaisuudessaan, niin voidaan huomata että sen hallintorakenne on luonteeltaan ylivoimaisesti hajautettu. Ihmisille vain on jatkuvalla propagandan syöttämisellä luotu se kuva, että toimiakseen tämä yhteiskunta tarvitsee jonkin keskitetyn hallintohimmelin. Älkää luottako mihinkään mitä kirjoitan, vaan tutkikaa itse järjestelmiä jotka ylläpitävät yhteiskuntaa nähdäksenne pitävätkö väittämäni paikkansa.

In English: Decentralised governance and centralised governance

What does decentralised governance mean?

Decentralised governance is a form of governance in which governance isn't centralised to any single part, but instead has been organised in such a way that governance emerges from the combined efforts of all the involved parts through cooperation. One example of decentralised governance is the human body, in which all the parts must work in cooperation with one another in order to maintain the functionality of the whole organism. If the heart for some reason decided to start working independently with no regard to the other parts, it would cause the system to fail. All logistics and production chains function in the same way in this regard, so if the parts of those systems don't work in cooperation, the system stops functioning.

What does centralised governance mean?

Centralised governance is a form of governance in which governance is centralised to a few small groups of people that dictate what the rest of the society must do. Examples of centralised governance are parliaments, councils, or in even bigger scale, the EU. In there a small number of people dictate what societies must do and if they don't do as they are told, they will be punished. This is regardless of the fact that those who work closer to the existing problems warn what will happen if things are done as dictated. And when things are still done as dictated, what ends up happening almost always mirrors the warnings, what follows is that the centralised governance structure again dictates something and once again what was dictated is obeyed and followed, and again the dictated approach is either insufficient, obsolete, or infeasible. The result is a vicious cycle in which people are trying to solve problems with the same methods that have caused those problems. This is nothing short of madness. The same phenomenon reoccurs in almost all sectors of society, and the bigger the organisation or business endeavour is, the more likely it is that this phenomenon reoccurs. This is because the bigger the organisation or company is, the more likely it is that it has a centralised governance structure.

Conclusion

As a result of this examination of these two forms of governance it can be stated that decentralised governance is more flexible, and because of that it can react to changes faster. Whereas centralised governance is inflexible and reacts to changes slowly. Additionally, no centralised governance structure can process all that massive amounts of information and at the speed that is required. It can't arrive at the appropriate conclusions regarding that information either. In fact, if you examine society as a system, you will quickly be able to come to the conclusion that its governance structure is overwhelmingly decentralised in nature. It's just that propaganda has been fed to people consistently and systematically to create the notion that society needs some sort of centralised governance structure in order to function. Don't take anything that i write at face value, study the systems that maintain society yourself in order to see whether my claims are true or not.