Analyysi Presidentti Sauli Niinistön puheesta valtiopäivien avajaisissa 25.4.2019

Puhe löytyy täältä: https://www.presidentti.fi/puheet/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-puhe-valtiopaivien-avajaisissa-25-4-2019/

Puhe tarjoaa erittäin hyvä perustan niille asioille joista olen kirjoittanut aikaisemmissa blogipostauksissani, se kuitenkin sisältää myös paljon sellaista josta en ole kirjoittanut, joten on tärkeää kirjoittaa suora analyysi Presidentti Sauli Niinistön puheesta.

“Arvoisa puhemies, arvoisat Suomen kansan edustajat,

Tänään työnsä aloittava eduskunta on jälleen kovasti eri näköinen kuin kaksi viikkoa sitten väistynyt eduskunta. Puolueiden voimasuhteet ovat muuttuneet. Naisia on eduskunnassa nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Edustajien keski-ikä on laskenut. Paikkansa uusineiden ja paluun tehneiden edustajien rinnalla näen lähes yhtä suuren joukon uusia kasvoja.”

Se että naisia on siellä enemmän kuin koskaan aikaisemmin on epäolennaista. Minkä tahansa asian hallinnoinnissa ainoat oleelliset kriteerit ovat soveltuvuus ja pätevyys.

“Tämä uusiutuminen osoittaa, että demokratiamme elää. Erityisen merkittävää on, että kansa käytti ääntään vilkkaammin kuin vuosikymmeniin.”

Tässä sekoitetaan keskenään demokratia eli kansanvalta ja edustuksellinen demokratia eli harvainvalta. Purin tämän asian blogissani aiemmin: https://blog.kansanvalta.org/risto-kantonen/demokratia-kansanedustaja-edustuksellinen-demokratia-ja-eduskunta

“Sata vuotta sitten saksalainen valtiotieteilijä Max Weber sanoi, että politiikka on hidasta paksujen lankkujen poraamista. Hänen mukaansa politiikka on ammatti ja kutsumus, johon tarvitaan samaan aikaan sekä intohimoa että ”silmämäärää”, suhteellisuudentajua.”

Juuri tuosta hitaudesta ja kankeudesta johtuen se ei toimi nykypäivänä ja mitä pitemmälle tulevaisuuteen mennään, sitä enemmän se kriisiytyy. Maailma on perinpohjaisesti erilainen tänä päivänä kuin sata vuotta sitten. Käsittelen tätä asiaa tässä blogipostauksessa: https://blog.kansanvalta.org/risto-kantonen/hajautettu-hallinto-ja-keskitetty-hallinto

“Alkaneen vaalikauden, seuraavan neljän vuoden ajan, politiikka on teille kaikille ammatti. Kutsumustanne ja intohimoanne siihen en epäile. Kansalta saamanne valtakirja tuo mukanaan suuren vastuun. Sen kantamisessa tuo Weberin peräänkuuluttama suhteellisuudentaju on tärkeä pitää mielessä.

Vaalien alla haetaan eroa kilpailijoihin. Vaalien jälkeen on haettava kansakunnan yhteistä etua. Ette ole täällä railoja leventämässä, vaan niitä kaventamassa, yhteisiä asioitamme hoitamassa. Poraamista odottavia paksuja lankkuja on edessänne kosolti. Siitä työstä selviätte vain yhdessä.”

Kuten tässä tulee hyvin ilmi, äänestämällä annatte vain oman kansanvaltanne pois. Se on avoin valtakirja poliitikoille tehdä mitä lystäävät teidän nimissänne. Silloinkin jos poliitikot rehellisesti tarkoittavat hyvää, se ei riitä koska keskitetty hallinto asettaa poliitikoille mahdottoman tehtävän. Yksikään ihminen ei kykene käsittelemään sellaista määrää tietoa, sillä nopeudella ja sillä tarkkuudella kuin keskitetty hallintomalli asettaa poliitikoille. He voivat siis vain ja ainoastaan epäonnistua työssään. On mielestäni julmaa asettaa ihmisiä tehtävään jossa he voivat vain epäonnistua.

“Kiihkeän jännittävä vaalikevään tunnelma jatkuu hallitusneuvotteluilla. Vilkaisu taaksepäin voisi nyt antaa jotain muistissa pidettävää. Tällä vuosikymmenellä hallitus on jo vaihtunut viidesti, siis keskimäärin useammin kuin joka toinen vuosi. Vanhan normaalin mukaan jäntevää hallituspolitiikkaa tehtiin täysin nelivuotiskausin.”

Myös tämä osoittaa sen että Niinistö ei joko ymmärrä että tämä vanha järjestelmä ei enää toimi ja yrittää jääräpäisesti ylläpitää sitä eikä siten tiedä mistä puhuu, tai hän tietää asian mutta valehtelee pyrkimyksenään ylläpitää valtakoneiston asemaa. Hallitus on vaihtunut kiihtyvään tahtiin juuri siitä syystä että se on oire järjestelmän kriisiytymisestä, kriisiytyminen taas johtuu siitä että poliittinen järjestelmä on auttamattoman vanhentunut ja toimimaton nyky-yhteiskunnassa, sitä on pidetty tekohengityksen avulla elossa jo vuosikymmeniä. Kriisiytyminen tulee kiihtymään siksi, että järjestelmää ei voida korjata, koska tarvittavat muutokset ovat niin suuria että vanha järjestelmä ei ole yhteensopiva niiden kanssa. Ja koska järjestelmää kuitenkin yritetään korjata niillä samoilla mekanismeilla joka sen kriisiytymisen aiheuttaa, on varmaa että kriisiytyminen tulee kiihtymään.

“Korostan sitoutumisen merkitystä. ”Ken leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön.” Yksilön tasolla vanha sanonta osuu niin nimitettäviin valtioneuvoston jäseniin kuin teihin kansanedustajiin. Kansan vaaleissa osoittama luottamus on luottamusta tehtävän täyteen täyttämiseen.”

Tämä osoittaa jälleen jääräpäistä halua ylläpitää toimimatonta järjestelmää.

“Puolueen tasolla sitoudutaan hallitusyhteistyöhön. Valtioneuvoston työtapaa kuvataan virallisesti sanalla kollegiaalinen; se on, että yhdessä päätetään ja yhdessä vastataan.”

Tässä peräänkuulutetaan yhteistyötä, järjestelmässä jonka mekanismit kannustavat ja vahvistavat kilpailukäyttäytymistä. Yhtälö on siis mahdoton toteuttaa koska järjestelmän mekanismit määrittävät sen, että kilpailukäyttäytyminen ajaa yhteistyön edelle. Poliittisen järjestelmän rakenne on yksinkertaisesti sellainen, että rehellisen yhteistyön muodostaminen on sen putteissa yksiselitteisesti mahdotonta.

“On särähtänyt, kun kuulee hallitusohjelmasta tai valtioneuvoston päätöksistä kerrottavan, muulloinkin kuin sote-yhteydessä, että ”tämä oli meidän vaatimuksemme” ja tuo taas oli ”heidän ehdottamaansa”. Yhtä lailla särähtää, kun kuulee sanottavan valtioneuvoston päätöksestä, että tämä oli vain sen ja sen ministerin politiikkaa.”

Tässä kappaleessa on kätevästi esimerkki kyseisestä faktasta.

“Jokaisella hallituspuolueella on omat tavoitteensa, mutta kun ne on yhteen sovitettu, on vain yksi valtioneuvoston työtapa: kollegiaalinen. Yhdessä päätetty on yhdessä vastattava.”

Tässä on myös yksi esimerkki lisää oman edun tavoittelusta. Kun koko järjestelmä on rakennettu niin että poliittisen järjestelmän alijärjestelmät – tässä tapauksessa puolueet –, kilpailevat toisiaan vastaan oman valta-asemansa tai eturyhmiensä etujen ajamiseksi sen sijaan että ne yrittäisivät rehellisesti ratkaista yhdessä yhteiskunnan ongelmia kaikkian eduksi, niin tulos on se että tavoitteita ei voida sovittaa yhteen. Kahta tai useampaa asiaa jotka ovat ristiriidassa toistensa kanssa ei voida sovittaa yhteen, yhtälö on niin yksinkertainen.

“Maailmassa on vihaa ja pahaa. Terrorismin aiheuttamaa kärsimystä koettiin viimeksi pääsiäisen aikaan verilöylynä Sri Lankassa. Aseet puhuvat kaiken aikaa eri puolilla maailmaa. Laskelmoiva valtapolitiikka on tehnyt paluun.”

Tarkalleen ottaen kyse oli jihadista, se on paljon kattavampi käsite kuin terrorismi. Sitä ihmisainesta joka tätä ideologiaa kylvää kaikkialle jonne siirtyvät on tuotu myös tarkoituksellisesti Suomeen, johon myös Presidentti Niinistö on Suomen Puolustusvoimien ylipäällikkönä osasyyllinen. Asiasta varoitettiin äänekkäästi niin turvallisuuselimien kuin kansankin toimesta useaan kertaan, varoituksia ei kuunneltu ja varoittavat äänet leimattiin milloin miksikin.

“Hyvän on oltava luja. Haluan tämän toistaa myös uudelle eduskunnalle. Turvallisuudestamme meidän on syytä yhdessä keskustella. Olen käytettävissä, jos vanhaa tapaa haluatte jatkaa.”

Presidentti peräänkuuluttaa puheessaan vastuuta, mutta ei halua sitä nähtävästi itse kuitenkaan kantaa, vaan ulkoistaa sen muille. Ratkaisut näihin ongelmiin on nekin esitetty jo useaan kertaan ja niin turvallisuuselimien kuin kanssankin toimesta, mutta niitä ei laiteta täytäntöön, milloin mihinkin tekosyyhyn viitaten.

“Käymme kohti seuraavia vaaleja, kuukauden päästä valitaan Euroopan parlamentin uudet jäsenet. Eiköhän nosteta äänestysvilkkautta niissäkin, se olisi tosi hyvä alku puheenjohtajuuskaudellemme!”

Tämä taas kertoo siitä, että poliitikoille kuten Niinistölle vaalit ja oma valta on tärkeämpää kuin yhteiskunta ja oma kansa.

“Ja paljon muutakin hyvää tarvittaisiin sen parantamiseen, millaisena unionin näemme. Jos eurooppalaiselta kadunihmiseltä kysyttäisiin mielipidettä unionin menosta, niin vastaus taitaisi olla, että riitaista on siellä meininki.”

EU:ta ei voida uudistaa sellaiseksi mitä nyky-yhteiskunta tarvitsee niin Suomessa kuin muissakin Euroopan maissa, koska se on järjestelmänä keskitetyn hallinnon ilmentymismuoto. Euroopan kansakunnat tarvitsevat vahvasti verkostoitunutta mutta hajautettua hallintoa.

“Suomen puheenjohtajuuskauden aluksi olisi houkuttelevaa esittää EU:n jäsenmaille ihmissuhdeongelmien lähtökysymys: onko meillä jotain yhteistä?”

Kyllä on, paljonkin. Euroopan kansakunnat välittävät toisistaan, ja ymmärtävät toisiaan koska me kaikki kärsimme samoista ongelmista joita toimimaton keskitetty hallinto on luonut. Ihmiset tekevät yhä pidempää työpäivää ja kantavat raskaampaa työtaakkaa mutta elinkustannukset nousevat nopeammin kuin ostovoima. Tämä johtuu rahajärjestelmästä itsestään, se tarvitsee loputonta eksponentiaalista kulutuksen ja voittojen kasvua pysyäkseen toiminnassa. Tällaisen järjestelmän ylläpitäminen on täysi mahdottomuus todellisessa maailmassa jossa resurssit ovat rajalliset. Muunmuassa keltaliiviliike kumpuaa näistä syistä, se on järjestelmän kriisiytymisen oire.

“Olen optimisti: uskon, että yhteistä on. Ainakin yhteisen löytämiseen on paljon syytä. Geopolitiikan mannerlaatat ovat liikkeessä, ja Eurooppaan kohdistuu eri tahoilta ulkopuolisia paineita ja houkutuksia. Vain yhdessä, hyvin toimivan EU:n puitteissa, niitä voidaan torjua. Muutoin on vaarassa Euroopan sirpaloituminen eri intressipiireihin.”

Tämä osoittaa jälleen että Niinistö ei ymmärrä että keskitetty hallinto ei voi toimia. Me emme tarvitse keskitettyä hallintoa joka yrittää sulloa kaikkia samaan muottiin, vaan me tarvitsemme rehellistä Euroopan kansakuntien välistä yhteistyötä. Siihen on tahtoa ja kykyäkin, sen osoittaa jälleen muunmuassa keltaliiviliike. Euroopan kansakunnat ja niiden asuttamat maat ovat erilaisia jolloin tarpeet ovat erilaisia, joten jotta ratkaisut voivat olla toimivia ne täytyy räätälöidä paikallisten osatekijöiden määrittämällä tavalla. Se mikä toimii yhdessä maassa ei välttämättä toimi toisessa. Se ei kuitenkaan tarkoita ettemmekö voi tehdä asioita paremmin kuin nyt, meillä on paljon tarpeettomia päällekkäisyyksiä Euroopassa.

Olen vakuuttunut että me kaikki hyötyisimme esimerkiksi tuotantoteknisten asioiden päällekkäisyyksien kartoittamisesta ja tutkimisesta siitä miten tarpeetonta päällekkäisyyttä voidaan poistaa käytöstä vaiheittain järkevästi. Tarpeetonta monimutkaisuutta olisi myös syytä kartoittaa ja tutkia miten sitä saadaan poistettua. Yksi potentiaalinen alue voisi olla kieli. Englannin kieli on maailmalla erittäin laajasti käytetty kieli kansainvälisessä toiminnassa, pelkästään jo sillä että jokainen Euroopan kansakunta opettelisi vain kaksi kieltä; kotimaan kielen ja englannin kielen, saataisiin poistettua paljon tarpeetonta monimutkaisuutta. Sillä säästyisi myös paljon resursseja ja aikaa kun kaikkea ei tarvitse tehdä kymmenille eri kielille. Kymmenien eri kielien käyttö johtaa myös herkemmin virheisiin ja väärin ymmärrykseen. Katsokaa vaikka Euroopan parlamenttia, se on yksi sotku.

“Yhteistä on myös turvallisuus. Se on yksi Suomen puheenjohtajuuden painopisteistä. Aiheista ei ole pulaa: terrorismin torjunta, asevalvonta, kyber-hybridi-keinoäly -kokonaisuus, ilmastonmuutos, muuttoliike – kaikki asioita, joiden hallinta vaatii tiivistä yhteistoimintaa.”

Tässä tulee esimerkki taktiikasta jota valtakoneisto käyttää, se ensin itse luo ongelmat omalla toiminnallaan, yrittäen peittää sen faktan kansalta. Ja kun ongelmat on saatu aikaiseksi niin valtakoneisto tarjoaa “ratkaisuja”. Näin valtakoneisto pyrkii näyttäytymään pelastajana kansalaisille. Jihadismi, jota Niinistö kutsuu harhaanjohtavasti vain terrorismiksi on ongelma jonka valtakoneisto on itse päästänyt Eurooppaan omien poliittisten tavoitteidensa edistämiseksi. Mikäli asevalvonnalla viitataan mm. EU:n ampuma-asedirektiiviin, niin se vaikuttaa vain tottelevaisiin rehellisiin kansalaisiin. Uhkaelementit vain nauravat koska heihin se ei vaikuta millään tavalla. Kansan aseistariisunta on myös sellaista jota hirmuhallitsijat pyrkivät aina tekemään jossain vaiheessa, koska silloin kansa ei pysty fyysisesti ja varteenotettavasti vastustamaan hirmuhallitsijaa. Tämän lisäksi hirmuhallitsijat pyrkivät aina poistamaan sananvapauden niin että asioista ei voida puhua. Sekä aseistariisuntaa, että sananvapauden poistamista ajetaan kiihtyvällä vauhdilla EU:n toimesta.

“Eurooppa on myös maailman kehittynein talousalue. Talouden vapaa toimeliaisuus luo mahdollisuuksia ja on edistämässä myös suomalaisten hyvinvointia.”

Ei pidä paikkaansa. Euroopan kansakuntien elintaso heikkenee. Tässä sekoitetaan myös talous ja rahoitus täysin keskenään joka on hyvin tyypillinen tapa valtakoneiston keskuudessa. Talous on poikkitieteellinen tieteen suuntaus joka käsittelee resurssienhallintaa. Sen tavoitteena on resurssitehokkuus eikä kasvu. Rahoitus sen sijaan on pankkien etua ajava järjestelmä joka vaatii loputonta eksponentiaalista kasvua. Tämä kielen korruptio ilmenee hyvin arkisissa asioissa joista yhtenä hyvänä esimerkkinä on keskustelu ajoneuvojen polttoainetaloudellisuus, niin ja niin monta litraa/100 km. Siinä siis keskustellaan polttoainetehokkuudesta. Valtakoneiston puhuessa taloudesta viitataan aina kuitenkin tosiasiallisesti rahoitukseen ja rahallisen tai tuotannollisen tuloksen kasvuun, niin ja niin monta prosenttia BKT:tä, tai yrityksissä vuotuinen kokonaiskasvu (CAGR) niin ja niin monta prosenttia.

“Ja tärkein viimeksi: yhteiset arvomme, joista eurooppalainen henki rakentuu. On sanottu, että tuo henki on kotoisin kolmiosta Jerusalem, Ateena ja Rooma. Niiltä perityt uskonto ja eettisyys, kulttuuri ja järjestys ovat jalostuneet demokratian, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien Euroopaksi. Pidetään siitä kiinni.”

Euroopassa – enkä tarkoita sillä EU:ta – ei ole olemassa mitään yksittäistä monoliittista arvoperustaa. EU jäsenmaiden yhteenlaskettu asukasmäärä on ~511 miljoonaa ihmistä kun mukaan lasketaan Britannia. Ilman Britanniaa luku on ~445 miljoonaa ihmistä. Noin valtavaan lukuun sisältyy valtava määrä eroavaisuuksia joten on täysi mahdottomuus että kaikki sopisivat yhteen arvomuottiin. Euroopan kansakunnilla on kuitenkin olemassa samankaltaisia ja yhteensopivia arvoja, mm. huoli omasta kansasta. Tämä johtuu jo pelkästään siitä että ihmiset ovat erilaisia ja sillä on vahva evolutionäärinen perusta niin biologiassa kuin psykologiassakin. Jos yhteistyötä ja yhteenkuuluvuutta ja lähentymistä halutaan edistää, sitä ei voida tehdä pakottamalla. Vaan on etsittävä yhdistävät osatekijät ja tehtävä yhteistyötä niissä asioissa tapauskohtaisesti. Painopiste tulee olla Euroopan kansakuntien tarpeiden täyttämisessä rehellisen yhteistyön avulla sen sijaan että kilpailemme toisiamme vastaan.

In English: An analysis of the speech by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö at the opening of Parliament on 25.04.2019

The speech can be read here: https://www.presidentti.fi/en/speeches/speech-by-president-of-the-republic-of-finland-sauli-niinisto-at-the-opening-of-parliament-on-25-april-2019/

The speech offers a very good basis for the subjects which i've written about in my earlier blog posts. However, the speech also contains many subjects that i haven't written about, so it's important to write a direct analysis of this speech by President Sauli Niinistö.

“Honourable Mr Speaker, Honourable representatives of the Finnish people,

The Parliament which begins its work today looks again quite different from its predecessor that went out two weeks ago. The power relationships between the parties have changed. The number of women in Parliament is now higher than ever before. The average age of Members of Parliament is lower. In addition to those members who held on to their seats or returned, I see almost as many new faces.”

The fact that there's now more women in Parliament than ever before is irrelevant. The relevant criteria that governance sets to any individual in any matter of governance, are suitability and competence.

“This renewal shows that our democracy is alive and well. It is particularly significant that we saw the highest voter turnout in decades this spring.”

Here democracy which is rule by the people, is being mistaken for representative democracy which is oligarchy. I unpacked this fact in my earlier blog post, here: https://blog.kansanvalta.org/risto-kantonen/demokratia-kansanedustaja-edustuksellinen-demokratia-ja-eduskunta

“One hundred years ago Max Weber, a German political scientist, defined politics as a strong and slow boring of hard boards. He described politics as a vocation and a calling, which takes both passion and perspective, a sense of proportion.”

It doesn't work in today's world precisely because of its slow and unwieldy nature, and the further we go into future, the worse the ongoing crisis of the political system will become. The world is thoroughly different today than it was a hundred years ago. I examine this subject in my blog post where write about decentralised governance and centralised governance, the blog post can be read here: https://blog.kansanvalta.org/risto-kantonen/hajautettu-hallinto-ja-keskitetty-hallinto

“For the duration of this electoral period, the following four years, politics will be a vocation for each one of you. I do not doubt your calling and passion for it. The mandate you have received from the people comes with a great responsibility. When carrying this responsibility, it is important to bear in mind the perspective Weber called for.

Before the election, differences are sought between competitors. Now you must seek the common interest of the nation. Rather than widening the gaps, your task here is to bridge them, to take care of our common issues. There are plenty of hard boards in front of you. You can only cope with this work together.”

This reveals the fact that by voting you are giving away your portion of democracy. It's an open letter of attorney that you hand out to the politicans to do as they please in your name. Even when a politician genuinely means well, it's not enough because the centralised governance model gives the politician an impossible task. No human being is capable of handling the amount of information, at the speed and with the accuracy that the centralised governance models demands from a politician. I consider it to be a cruel practice to assign a task to humans in which they can only fail.

“The intense excitement of an election spring is now followed by negotiations to form a government. At this point, a look back might give something worth remembering. During this decade, we have already changed governments five times; on average, this is more than once every second year. The old normal was solid government policy shaped over a full four-year term.”

This also demonstrates that Niinistö either doesn't understand that this old system doesn't function anymore and is stubbornly trying to maintain it, thus not knowing what he's talking about. Or, he knows that but is lying in an attempt to maintain the position of the establishment. The composition of the cabinet has been changed at an accelerating pace precisely because of its dysfunction, which is a symptom of the growing crisis of the political system. The crisis of the political system is caused by the fact that it's hopelessly obsolete and dysfunctional in today's society and has been kept alive by life-support for decades. The crisis of the political system will accelerate because the system cannot be fixed, and the fact that it cannot be fixed is caused by the fact that the required reforms are so large that the old system is not compatible with those reforms. And because the establishment nevertheless is trying to fix the political system with the same mechanisms that cause its crisis, it is certain that the crisis will accelerate.

“I stress the importance of commitment. At the individual level, this applies to both the Government members to be appointed and to you, Members of Parliament. The trust expressed by the voters is also trust in the complete fulfillment of the task.”

This is another indication of stubborn desire to maintain a dysfunctional system.

“At the party level, the Government undertakes to work together. The formal word to describe the way the Government works is collegial; this means that the members of the Government make decisions and stand behind them together.”

Here Niinistö is advocating for cooperation, in a system whose mechanisms incentivise competitive behaviour. This equation is impossible to implement because the mechanisms of the system determine that competitive behaviour will always be placed ahead of cooperation. The political system is simply structured in such a way that it's impossible for honest cooperation to take form.

“It has been striking to hear, also outside the context of the health and social services reform, the Government Programme or a decision made by the Government being characterised as something that was “our demand”, whereas that was “proposed by them”. It is equally striking when you hear a Government decision being described as “just the policy of this or that minister”.”

This paragraph neatly demonstrates exactly that which i wrote above.

“Each political party in the Government has its own goals, but when these goals have been reconciled, the Government only has one working method: the collegial one. When you make a decision together, you will stand behind it together.”

This is yet another example of pursuing one's own interests. When the whole system has been built in such a way that the subsystems of the political system – in this case parties –, are competing against one another to maintain their own position of power, or the position of power of the interest groups that they serve instead of trying to honestly solve the problems within the society for the benefit of everyone, the result is that the goals cannot be reconciled. Two or more things that are in contradiction with each other cannot be fit together, the equation is that simple.

“The world is full of anger and evil. Suffering caused by terrorism was most recently experienced in the bloodbath of Sri Lanka over Easter. The weapons never fall silent around the world. Calculating power policy has returned.”

To be precise it was a case of jihad, which is much broader term than terrorism. The kind of human material that cultivates this ideology wherever they set their foot in, has also been intentionally allowed to move to Finland. President Niinistö is partly complicit in that due to the fact that he is the Commander-in-Chief of the Finnish Defence Forces. Finnish security elements as well as citizens warned many times about the consequences of letting these people move to Finland, the warnings were ignored and those voices of warning were labelled and smeared in many ways.

“The good must be steadfast. I would also like to repeat this to the new Parliament. Our security is something we should talk about together. If you would like to continue the old custom, I will be at your disposal.”

The President is advocating in this speech that people carry responsibility, yet he apparently doesn't want to carry it himself, choosing instead to externalises it to others. The solutions to these problems have also been presented numerous times by now by security elements as well as citizens, but those solutions are not being implemented while the establishment uses this and that excuse as the reason for not implementing them.

“The next election is approaching, the new Members of the European Parliament will be elected in a month’s time. I think we should improve our voter turnout in this election, too; it would be a very good start for Finland’s Presidency!”

This demonstrates that to politicians, such as Niinistö, elections and their own power are more important things than society and the population.

“And many other good things would also be needed to improve the way in which we see the Union. If a European person in the street were asked about his or her opinion of what is going on in the Union, the answer would probably be that there seem to be lots of quarrels.”

EU cannot be reformed in such a way that it would meet the needs of today's society needs in Finland as well as in other European countries, because as a system it's the embodiment of centralised governance. The populations of Europe need strongly networked but decentralised governance.

“At the beginning of Finland’s Presidency, it would be tempting to put to the Member States the basic question of relationship problems: do we have anything in common?”

Yes we do, many things. European populations care for each other and understand each other because we're all suffering from the same problems which are created by dysfunctional centralised governance. People are working longer hours and carrying a heavier workload, but the costs of living are increasing faster than purchasing power. This is caused by the monetary system itself, it requires infinite exponential growth in consumption and profits to function. Maintaining such a system is completely impossible in a world with finite resources. The Yellow Vest movement for example was born out of these reasons, it's a symptom rising from the crisis of that system.

“I am an optimist: I believe we do. At least we have plenty of reasons to find something in common. The tectonic plates of geopolitics are shifting, and Europe is facing external pressures and temptations from different directions. We can only thwart them together, within the framework of a well-functioning European Union. Otherwise we run the risk of allowing Europe to fall apart into different spheres of interest.”

This once again demonstrates that Niinistö doesn't understand that centralised governance cannot work. We don't need a centralised government that is trying to press everyone to the same mold, what we need instead is honest cooperation between the populations of Europe. A will and ability to do that, which is already demonstrated by the Yellow Vest Movement. The populations of Europe and the nations in which they live differ from one another, therefore the needs are diferent, so in order for the solutions to work they must be tailored as determined by the local factors. That which works in one country doesn't necessarily work in another. However, that doesn't mean that we can't do things better than now, we have a lot of unnecessary overlap in Europe.

I'm convinced that we would all benefit for example from carrying out a survey to find what kind of overlap exists in production technologies, and how that overlap could be phased out rationally. It would also make sense to carry out a survey to find out where unnecessary complexities exist and how that could be phased out rationally. One potential area could be language. The English language is widely used in the world in international activities, if every European population would learn just two languges; their native language and English, that alone would already remove tremendous amount of unnecessary complexity. It would save a lot of resources and time if everything wouldn't need to be translated to tens of different languages. The use of tens of different languages also leads to misunderstandings more easily, just take a look at the European Parliament, it's a mess.

“Security is something else we have in common. It is one of the priorities of Finland’s Presidency. There is no shortage of topics: combating terrorism, arms control, everything related to cyber and hybrid threats and artificial intelligence, climate change, migration – all issues that cannot be managed without close cooperation.”

Here we have an example of a tactic that the establishment uses, they first create a problem with their own actions while trying to cover that fact from the people. And once the establishment manages to create a problem, they start offering “solutions.” This way the establishment attempts to appear to the people as a saviour. Jihadism, which Niinistö mistakenly calls terrorism is a problem that the establishment itself has allowed into Europe to advance their own political goals. If arms control refers to EU firearms directive among other things, then it's worth mentioning that i only affects the obedient and honest citizens. Threat elements are laughing with tears in their eyes because it doesn't affect them at all. Disarming the populations is also something that tyrants seek to do sooner or later, because a disarmed populace cannot physically resist tyrant rule substantially without firearms. In addition to that, tyrants also always seek to remove freedom of speech so that matters can't be discussed. Disarmament of populations and removing freedom of speech are being driven faster and faster by the EU.

“Europe is also the most highly evolved economic area in the world. Free economic activity creates opportunities and also contributes to the prosperity of the Finnish people.”

This is not true. The standard of living of the European populations is going down. Niinistö also mixes up economics and financing here which is a typical misconception. Economics is an interdisciplinary field of science that studies resource management. Its goal is resource efficiency, not growth. Financing on the other hand is a system that advances the interests of banks and requires infinite exponential growth to function. This corruption of language regarding economics is exposed in many everyday things. One example would be a case where people discuss fuel economics of vehicles, this and this many litres/100km. That's a discussion about fuel efficiency. Whereas when the establishment talks about economics it in fact always boils down to financing and financial or profit growth, this and this many percents of GDP. Or compound average growth rate(CAGR) in corporations, this and this man percents of annual growth.

“And last but not least: our common values from which the European spirit stems. It has been said that this spirit originates from the triangle formed by Jerusalem, Athens and Rome. The religion and ethics, culture and order inherited from them have been refined to create a Europe of democracy, equality and human rights. Let us hold on to these values.”

There is no monolithic value basis in Europe, and by Europe i don't mean the EU.

The total population of EU member nations is ~511 million people with Britain included in the calculation. Without Britain it's ~445 million people. A huge amount of variance exists in such a large number, so it's completely impossible that everyone would fit into a single valuemold. However, European populations have similar and compatible values, for example care for their own people. This is already caused by the fact that people are different and that fact has a strong evolutionary basis in biology as well as psychology. If we want to promote cooperation and becoming closer to one another, it can't be forced. Instead, we have to find factors that combine us and cooperate in those areas on a case by case basis. However, the emphasis should be on meeting the needs of the European populations through honest cooperation instead of competing against one another.